Sekolah Menengah Agama Maran

Berilmu, Beramal, Bertaqwa

Hari pertama minggu kedua persekolahan pasca COVID-19

   Amalan norma baru persekolahan pasca COVID-19 diteruskan untuk memastikan keselamatan dan keselesaan pelajar di SMAM. Semua pelajar diambil Dan direkodkan bacaan suhu dipintu masuk sekolah Dan dipintu keluar asrama. Pelajar juga diminta mensanitasi tangan masing-masing  menggunakan “hand sanitizer”. Penjarakkan sosial juga diamalkan di semua lokasi dalam sekolah dan asrama.

Tag: SMAM COVID-19 2020

0 komen

Sila berikan komen anda di sini