Sekolah Menengah Agama Maran

Berilmu, Beramal, Bertaqwa

Tag: "sains"

Papar Artikel

Science Is Fun

     Perlaksanaan konsep "hands On" dalam pembelajaran Sains boleh meningkatkan minat pelajar untuk belajar subjek Sains yang biasanya dianggap sebagai antara subjek yang sukar di sekolah. Antara kaedah "hands on" yang boleh diguna pakai ialah kaedah eksperimen yang bukan sahaja menarik minat pelajar tetapi akan turut sama menambahkan daya ingatan dan kefahaman pelajar tentang fakta atau teori yang dipelajari.

Tag: sains 2018

Papar Artikel

Sains Itu Menarik

      Pembelajaran Sains yang melibatkan eksperimen memang diakui mampu meningkatkan kefahaman sesuatu konsep Sains kepada pelajar. Walau bagaimanapun untuk menjalankan eksperimen perlu kepada persediaan peralatan yang mencukupi dan keperluan kepada makmal yang baik. Sebagaimana yang ditunjukkan di dalam gamnbar di atas, pelajar-pelajar menunjukkan minat yang baik dalam menjalankan eksperimen. Dalam kaedah ini pelajar-pelajar belajar kemahiran-kemahiran yang perlu dalam...

Tag: sains 2018

Papar Artikel

Seminar Dan Bengkel Kecemerlangan PT3, SMA dan SPM 2017

      Alhamdulillah pada 5 dan 7 Mei 2017, program seminar dan bengkel kecemerlangan untuk peperiksaan PT3, SMA dan SPM Fasa I telah bermula. Pada 5 Mei seminar Matematik SPM telah dilangsungkan dan pada 7 Mei 2017, dilangsungkan pula seminar dan bengkel Sains SPM. Ini merupakan permulaan untuk Fasa I. Semoga SMAM cemerlang dalam semua peperiksaan awam 2017.

Tag: SMAM sains matematik seminar bengkel