Thobur Sobahi 11 September 2019

       Thobur Sobahi hari ini melibatkan dialog Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris antara 2 orang pelajar dan diikuti oleh kesemua pelajar di perhimpunan. 

Tag: SMAM 2019