Imbasan Ogos 2019: Rubu' Mujayyab ( Bengkel KoFalak) (7 - 8 Ogos 2019)

    Bengkel ini adalah untuk memperkenalkan alat Rubu' Mujayyab yang digunakan dalam aktiviti Falak kepada semua guru penasihat KoFalak SMAN. 

Tag: SMAM 2019 Rubu' Mujayyab