Pemilihan pemain takraw untuk wakil zon 2

Pemilihan diadakan di SMA Pulau Tawar

Tag: SMAM 2020