Hari Tanpa Songkok

 Hari tanpa songkok diadakan untuk memastikan rambut pelajar adalah mengikut peraturan rambut yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Tag: SMAM 2020