Hari Kedua Slot 4: Feqah (4.30 -6.30 ptg 7 September 2019)

   Slot dikelolakan oleh Ustaz Khairun Nas dan penceramah jemputan Ustaz Syarkawi.

Tag: SMAM 2019