Aktiviti Selepas Peperiksaan 15 November 2018: Sepak Yem (KIKBO) Lelaki

   Pertandingan Sepak Yem (KIKBO) lelaki telah diadakan di perkarangan ASPURA. Pertandingan adalah mengikut kumpulan-kumpulan kecil yang ditubuhkan oleh setiap kumpulan tersebut. Penyelaras ialah Ustaz Syafari dan Ustaz Khairun Nas.

Tag: SMAM 2018