BENGKEL PENULISAN KHAT

Bahagian Pendidikan JAIP telah mengadakan bengkel penulisan khat kepada guru-guru khat SMAN pada 1 - 2 Oktober 2019 yang lalu. Bengkel ini telah diadakan di SMA Maran.
    Bengkel selama 2 hari ini telah dikendalikan sepenuhnya oleh Ust Abdul Karim Sdek dari Kulliah Al-Lughah Waddin As-Sultan Abu Bakar Pekan dan Ust Muhaimin dari SMA Al-Khairiah Temerloh.

Tag: khat